Het grote Plan Van der Schaar zou een oplossing geven voor veel problemen en ellendige (woon)toestanden; het Plan was in veel opzichten voor die tijd gedurfd en vernieuwend.

Steeg in Amsterdam - begin jaren twintig vorige eeuw

1.
Op korte termijn de grote woningnood te Amsterdam bestrijden: 6000 woningen in enkele jaren voltooien - niet eerder vertoond.

2.
Een bijdrage leveren aan heersende maatschappelijke problemen zoals het wonen van veel gezinnen in te kleine woningen onder onhygiënische omstandigheden.

3.
Een bijdrage leveren aan betere gezondheidszorg door betere huisvsting - merk op dat Van der Schaar jarenlang in de gezondheidsraad Nederland een vooraanstaande positie innam.

4.
Heersende werkloosheid in Amsterdam en omgeving.
Met (de uitvoering van) het Plan Van der Schaar wordt een enorme bijdrage geleverd aan de werkgelegenheid.
Speciale bouwsystemen worden door Van der Schaar ontwikkeld w.o. het Bouw-Systeem van der Schaar en de zogenaamde Van der Schaar Fundering, waardoor veel minder geschoolde arbeiders toch konden worden opgenomen in het bouwproces.

5.
Snelheid is cruciaal. Door de Overheid worden subsidies verstrekt onder de voorwaarde dat er een enorm hoog tempo wordt aangehouden in de vordering van de bouw. Dat alles onder streng toezicht van de gemeente Amsterdam en de Rijksoverheid.
Een vorm van 24-uurs economie wordt aangehouden - dag en nacht wordt er gewerkt - aanvoer van bouwmaterialen wordt dag en nacht per treinen verzorgd evenzo worden treinen gebruikt voor de ophoging van de bouwterreinen door zandsuppleties.

6.
Feitelijk wordt tijdens het Plan Van der Schaar voor het eerst het poldermodel geïntroduceerd: een niet eerder vertoonde samenwerking tussen Overheid - Bouwers - Exploitanten - Architecten. Er vindt tussen betrokken partijen wekelijks overleg plaats.
Merk op dat Van der Schaar door betrokkenen o.a. wordt geroemd om zijn organisatie vermogen en het optimaliseren van het bestaande/verouderde bouwproces op de bouwplaats alsmede de financiering van dat alles.

7.
Van der Schaar propageerde en introduceerde waar mogelijk normalisatie en industrialisatie (ook) op de bouwplaats: snelheid / vakbekwaamheid / efficiëntie. Zie terzake ook het onderdeel patenten en uitvindingen van Heere van der Schaar.

8.
Waar nodig werd de heersende Bouwverordening/ Woningwet op initiatief van Van der Schaar door de Overheid aangepast - niet eerder vertoond. Denk hier met name aan de inpandige trappenhuis constructies met voldoende daglichttoetreding.

9.
Problemen met de baksteenindustrie Nederland, vanwege de door Van der Schaar toe te passen systeembouw, werden door Van der Schaar opgelost (oorspronkelijk 140 miljoen bakstenen.. het werden er minder onder speciale/gunstige voorwaarden voor de baksteen industrie).

10.
Voor het eerst werden in het Plan van der Schaar op verantwoorde wijze grote betonconstructies toegepast: Betonbouw Mij. Systeem Van der Schaar. 


Zie daar de vernieuwingen zoals door Van der Schaar met zijn revolutionaire 6000-Woningenplan begin twintiger jaren vorige eeuw worden geïntroduceerd en toegepast in het Bouwproces.

In het boek 'Leven en Werken van Heere van der Schaar' waaraan wordt gewerkt wordt veel nader toegelicht en uitgewerkt.


Jan Willem Brouwersplein met het kantoor en woonhuis Heere van der Schaar, Jan Willembrouwersplein 15