Detail Bouw Mercatorplein Amsterdam:
rechts staan afgebeeld Berlage en Heere van der Schaar; links de auto van Van der Schaar


Heere Van der Schaar & dr. H.P. Berlage - Bouw van het Mercatorplein 


Heere van der Schaar - Willem Bogtman - Allert de Lange - G.F. la Croix - F.A. Warners.
Ze hadden allemaal een relatie met de Amsterdamse School, De Lairessestraat, J.W. Brouwersplein/Concertgebouwplein, Cornelis Schuytstraat en Gebrandschilderd Glas in Lood

Het kunstwerk wordt door Willem Bogtman in het jaar 1929 afgeleverd op het adres J.W. Brouwerplein 15 (Concertgebouwplein 15) kantoor van Heere van der Schaar (opdrachtgever)