Ir. A. Keppler, Directeur Stedelijke Woningdienst A'dam


Lang heeft ir. A. Keppler het particulier bouwinitiatief tegen proberen te houden. Op zeker moment werd door Burgemeesters en Wethouders in een raadsvergadering (1922) Keppler te verstaan gegeven dat het grote Plan Van der Schaar (6.000 Woningenplan) uit het stadium was getreden der openbare besprekingen..
Men was van mening dat de particuliere bouwers (Van der Schaar!) nu de volle kans moesten krijgen wat zij tot stand zouden kunnen brengen.
Keppler kreeg in de Raad een reprimande zijdens B. en W. waarna het Plan-Van der Schaar door de heer Keppler niet meer zou worden tegengewerkt; sterker, Keppler zou vanaf dat moment zijn medewerking verlenen aan het tot stand komen van het grote plan van Van der Schaar.
Men bedenke met welk een grote tegenstand Van der Schaar telkens weer (met name vanuit de S..D.A.P.) te maken heeft.
Navolgend daarvan een voorbeeld (jaar 1922). Betreft waarschijnlijk een blok woningen ontworpen door de architect Kramer.




Nog een krantenartikel als voorbeeld op welke wijze hier ir. A. Keppler Heere van der Schaar probeerde dwars te zitten in de uitvoering van zijn 6000-woningenplan.
Betreft het jaar 1922:

Begrijp goed: Keppler (S.D.A.P.) als Directeur van Publieke werken Amsterdam zet hier bouwvakarbeiders op tegen uitvoering van het 6000-woningenplan of Plan Van der Schaar.

Tien-jarig bestaan van de Woningdienst Amsterdam (jaar 1925) - excursie langs alle tot stand gekomen werken

Bekeken worden o.a. de bouwerijen van HEERE VAN DER SCHAAR w.o. 6000 Woningenplan in West (nog niet voltooid - 1925) en Plan-Zuid