Uit een Funderingscontract tussen NV 'De Hoofdweg' en NV 'Betonbouwmaatschappij Systeem Van Der Schaar' betreffende het 6.000 Woningenplan Van der Schaar of Plan West:
"
                                       Artikel 2.

OMSCHRIJVING DER WERKEN'. De funderingen zullen worden gemaakt volgens het aan partijen bekende Systeem Van der Schaar en bestaan uit een fundering van houten heipalen met daarop rustende gewapende betonconstructie van kolommen en balken, waarvan de bovenkant ligt op ongeveer 0.55 M + A.P. en zullen moeten voldoen aan de eischen van Bouw- en Woningtoezicht.

",
aldus Heere van der Schaar bij het voorschrijven van zijn eigen Systeem.

Later kom ik hier op terug met enkele eenvoudige mechanicaberekeningen (ir. K.H. van der Schaar te Delft, constructeur) waaruit kan worden vastgesteld de winst die Van der Schaar behaalt t.o.v. meer traditionele systemen.


De zogenaamde 'Van Der Schaar Fundering' - Let op de V-vormige opbouw en de dimensionering.

Een van de vele heiploegen aan het werk hier in de funderingsput hoek Jan Evertsenstraat-Admiralengracht

Rechtsboven: hoek Jan van Riebeekstraat-Admiralengracht jaar 1925