Uit een publicatie van ir. M.E.H. Tjaden, directeur Bouw- en Woningtoezicht Amsterdam.

De bebouwing in Amsterdam West, het Plan Van der Schaar, heeft weer volgens een andere opzet plaatsgevonden. De geestelijke auteur van dit groote particuliere bouwplan (omvattende 6.000 woningen) de heer Van der Schaar, voelde van begin af aan, dat voor het welslagen van een zoo grootsch opgezet plan, aestische leiding voor de verschillende architecten der onderdelen, noodzakelijk was.
Hij (Van der Schaar!) stelde dus zelf een commissie van drie architecten in, welke met dit voogdijschap belast werd.
Voor een doeltreffende samenwerking tusschen bouwer, architect en de overheidsbemoeiing, werd een Commissie-West ingesteld, waarin ....  

Zie ook Heere van der Schaar: 'Mijn 6.000-woningenplan'     


Commissie-West wordt ingesteld: 17.11.1926 i.v.m. de uitbreiding van Amsterdam w.o. de verdere bebouwing van Amsterdam-West aansluitend aan het 6.000-woningenplan of Plan-West van Heere van der Schaar.
Wordt vervolgd.