Familie Van der Schaar bijeenkomst te Heemstede (Landzichtlaan)

Hier staan afgebeeld (twee kinderen ontbreken omdat ze zeer jong zijn overleden):

Leendert van der Schaar - Mintje Ritman (ouders)
|
Mintje van der Schaar (ongehuwd)
Sipke van der Schaar - Maria Jacoba Heule
Heere van der Schaar (geb. 25.07.1881 - overl. 1881/1882)
Heere van der Schaar - Johanna Odé
Tjitscke van der Schaar - Ernst Willem Frederik Wennink
Janke van der Schaar - Gijsbert Kool
Leendert Hendrik van der Schaar - Julia Augusta Maria Holzhaus (Maria Cornelia) Holthuis
Pieter van der Schaar - Gretha van Setten (Vera Bolte)
Johannes van der Schaar
Hendrika van der Schaar (geb. 02.04.1895 - overl. 14.02.1897)
Hendrik van der Schaar - Alida Bomas

Eerst bekende bouwwerk (1872) in Nijehaske waaraan Leendert van der Schaar (vader van Heere) als timmerman -leeftijd 20 jaar- een bijdrage heeft geleverd.


Haarlemmerweg rond 1885/1890 - buurt van de Haarlemmerweg 1 en De Wittenkade te Amsterdam

Jaar 1882 - Haarlemmerweg nr. 1: gezin bestaat uit Vader, Moeder en de kinderen Mintje en Sipke van der Schaar - Heere nog niet geboren.


In 1882 is het gezin vanuit Nijehaske min of meer berooid aangekomen te Amsterdam (opvang Haarlemmerweg 1; één der kinderen zal de ontberingen niet overleven).
Leendert van der Schaar (vader van Heere) zal in Amsterdam en Hilversum in minder dan 20 jaar een miljoenen bedrijf opbouwen. 


Leendert van der Schaar (Vader van Heere en Sipke van der Schaar)
Leendert van der Schaar in het Bestuur van de BOAZ-SPAARBANK1897 - Bouw Gemeentelijk Monument
Woon- en Winkelhuis, Nieuwendijk nr. 82 te Amsterdam
Architect: H.H. Baanders - Aannemer: L. van der Schaar
Laagste inschrijving NLG. 15.320,=
Plattegronden Nieuwendijk 82 te Amsterdam - 1897 - Monument
Architect: H.H. Baanders - Aannemer: L. van der Schaar


Wat te denken van de volgende gegevens uit de Nederlandse Staatscourant jaar 1899 m.b.t. de oprichting van de Bouwmaatschappij 'Voorwaarts' alwaar door Leendert van der Schaar de volgende vermogensbestanddelen worden ingebracht (ingebracht kapitaal door Van der Schaar: NLG.164.000,=) - een ongelooflijke prestatie geleverd binnen ca. 15 jaar:
1.
drie huizen en erven te Amsterdam aan de Willemsparkweg etc.. (destijds kapitale panden);
2.
zeven huizen en erven te Amsterdam aan de Borgerstraat etc..;
3.
drie huizen en erven te Amsterdam aan de Ten Katestraat etc..;
4.
twee huizen en erven te Amsterdam aan de Eerste Jan Steenstraat etc..;
5.
het bouwterrein met daarop in aanbouw zijnde 5 huizen te Amsterdam aan de Jan Willem Brouwerstraat.
Merk op: Jan Willem Brouwerstraat waar vanouds gevestigd is Café Welling.
Later zal 'om de hoek' zoon Heere van der Schaar o.a. zijn kantoor/woning aan het Jan Willen Brouwersplein 15 (tegenwoordig Concertgebouwplein) bouwen en vestigen.

Tot 1899 heeft Leendert van der Schaar o.a. het volgende tot stand gebracht: 
oprichting van een brood- en beschuitbakkerij (1894);
bouw van zeven percelen Borgerstraat (1895);
bouw woon- en winkelpand Nieuwendijk samen met de beroemde architect Baanders (1897);
bouw van een machinelokaal op de Handelskade (1899);
renovatiewerken Brack's Doelenhotel (1899), in samenwerking met Architectenbureau A.L. van Gendt en Zonen;
etc. etc.

Brack's Doelenhotel rond 1900


Na 1899 veel projectontwikkeling o.a. in Amsterdam, Baarn en Hilversum.
Over de prestaties van Leendert van der Schaar zal later heel veel meer in beeld worden gebracht: een groot bouwer - start van een dynastie.


Borgerstraat rond 1900
en bebouwing in de
Kinkerstraat en Ten Catestraat;
jaar 1899: gezin Leendert van der Schaar w.o. Heere woont in de Borgerstraat 61 te Amsterdam.


J.W. Brouwersstraat hoek johannes Verhulststraat (vanouds café Welling)Leendert van der Schaar: Projectontwikkeling en Bouw J.W. Brouwersstraat hoek Joh. Verhulststraat, grote delen van de Joh. Verhulststraat - 1901Johannes Verhulststraat Amsterdam

Hilversum: Leendert en Heere van der Schaar als Projectontwikkelaars

Locatie: de Hooge Dreuvik, landgoed te Hilversum met parken en waterpartijen - rond de twintiger jaren vorige eeuw - in het te verschijnen boek over Heere van der Schaar meer hierover.

BAARN
Leendert van der Schaar heeft ook gebouwd in Baarn (monumentale villa's o.a. Villa Rozenhof gedurende de jaren 1905-1915) en heeft in die jaren samen o.a. met R. Wöhrmann in Baarn een zeer actief openbaar aankoop en verkoop beleid gevoerd van talloze grote villa's, waaronder Villa Heuveloord, Villa Rozenhof, Villa La Tourelle, Villa Wilhelmina's Hoeve, Villa De Bremstruik, Villa De Viersprong, Villa Canton, Villa Canoebar, Villa Java - Buitenverblijf Java - enz. enz..

ZONEN van Leendert van der Schaar
De zonen van Leendert van der Schaar: er zijn er drie die veel, grote, belangrijke bouwwerken tot stand hebben gebracht: Heere, Leendert Hendrik en Hendrik (Henk).


Leendert Hendrik van der Schaar (jongere broer Heere van der Schaar) - NIRWANA  Nirwana te Den Haag - Eerste flatgebouw van Nederland - Rijksmonument
Ontwikkelaar/opdrachtgever: L.H. van der Schaar - Architect/Constructeur: Duiker & Wiebenga


Hendrik (Henk) van der Schaar (jongste broer Heere van der Schaar)

De jongste broer Hendrik of Henk van der Schaar, 17 jaar jonger dan Heere kon er ook wat van. Hier Henk als Projectontwikkelaar en Architect, jaar 1953, flatgebouw te Hilversum. 


Frederik van Eedenlaan te Hilversum - verzorgingsappartementen WesterheenSipke van der Schaar (oudere broer van Heere van der Schaar)

Met de oudere broer van Heere -Sipke, kunstschilder- hebben wij eerder even kennis gemaakt in het onderdeel Home. Over dat alles veel meer in het standaardwerk 'Leven en Werken' van Heere van der Schaar. De twee andere broers van Heere zijn geëmigreerd naar Australië en Nieuw-Zeeland.

Hier tot slot een eerste greep uit de werken - ca. 100 - van Sipke van der Schaar, de oudere broer van Heere. Sipke van der Schaar is geboren in Nijehaske/Leeuwarden, dit in tegenstelling tot Heere die in Amsterdam is geboren.


Sipke van der Schaar - begin jaren twintig vorige eeuw

Sipke van der Schaar - Vrouw met Hoed - Muze en Model


Sipke van der Schaar - Boer met pijp poseertSipke van der Schaar - 1906 - aardappel schillende boer

Ingezonden voor de Van Gogh tentoonstelling in het Stedelijk Museum
te Amsterdam 1906Sipke van der Schaar - Laren - Na werken op het land, warmen bij het vuur - 1906 - Olieverf - Restauratie noodzakelijk


Sipke van der Schaar - Laren - olieverf - 1905

Sipke van der Schaar: Boerenleven - Wordt momenteel volledig gerestaureerd:
Verdoeken - Schoonmaken - Nieuwe Lijst - ...Sipke van der Schaar - Blaricum - 1941


Sipke van der Schaar - Laren - Aan de was

Sipke van der Schaar - Vrouw met kind aan de was - Laren - Olieverf


Sipke van der Schaar - Moeder met twee kinderen - Laren - Olieverf


Sipke van der Schaar - Aquarel - Laren

Achter de Boerderij

Sipke van der Schaar - Aquarel - Blaricum

Boerderij BlaricumSipke van der Schaar - Duinlandschap

Duinlandschap KennemerlandSipke van der Schaar - Poort Algiers - Algerije - Olieverf - 1904


Sipke van der Schaar - Extreme Sud - Sahara

Sipke van der Schaar - Zuidelijke Sahara - Karavaan - 1904 - Doek ruim een meter breed - Olieverf
Sipke van der Schaar - Olieverf - Sahara, M'zab Vallei Ghardaia 1905 (Algerije)Sipke van der Schaar - Olieverf - Algerije

Sipke van der Schaar, vanuit Alger op weg naar de Sahara, karavaanweg naar Laghouat (woestijnstad)

Algerije - Laghouat - Poort naar de Zuid-Sahara - 1905

Algerije - Laghouat: Bivak Hotel logement Sipke van der Schaar - 1905Sipke van der Schaar - Algerije - 1904 - Olieverf

Reiziger nadert de woestijnstad Laghouat

Sipke van der Schaar - Olieverf op paneel - Tanger - Jaren dertig vorige eeuw

Minaret of Sidi Bouabid Mosque, Gand Socco, Tanger, Tangier-Tétouan Region, Marokko
Grondige restauratie noodzakelijk!Sipke van der Schaar - opdracht van de Directie van Haust-Toast te Amsterdam
Vervaardiger: Sipke van der Schaar in opdracht geschilderd, jaar 1910 - Locatie: Het Heilige Land, op de weg van Jeruzalem naar Jericho - Palestina - Olieverf.
Opdrachtgever: Johannes Hendrik Haust, eigenaar/directeur van de Haust Koek- en Beschuitfabrieken te Amsterdam (het thans nog bekende merk 'Haust-Toast'). 

Sipke van der Schaar - Voorstudie van bovenstaand schilderij in opdracht van J.H. Haust

Reclame Beschuitfabriek J.H. Haust & Zonen te Amsterdam in de tijd dat Sipke opdrachten kreeg van de Directeur J.H. Haust te AmsterdamSipke van der Schaar - Aquarel - 1910 - Palestina - Weg van Jeruzalem naar Jericho


Detail van de aquarel 'Weg van Jeruzalem naar Jericho' - De afgebeelde karavaan bleek de volgende ochtend te zijn overvallen door een boevenbende/gespuis. Daaraan is Sipke ontkomen doordat hij in dat gebied tussen Jeruzalem en Jericho niet 's nachts wenste te reizen (zie betreffend reisverslag van Sipke).


Sipke van der Schaar - Aquarel - 1910 - Palestina / Jeruzalem

Buiten de stadsmuren van Jeruzalem, Kidron Vallei - Tomb of Absolom - 1910

Sipke van der Schaar - Aquarel - 1910 - Palestina / Jeruzalem
Buitenmuren van Jeruzalem - 1910


Sipke van der Schaar - Palestina - Aquarel - Jeruzalem - 1904

Buiten de Stadsmuren van Jeruzalem - 1910


Sipke van der Schaar - Aquarel - Palestina - 1910
De weg van Jeruzalem naar Bethlehem en verder naar de Velden van Efratha - 1910.Sipke van der Schaar - Aquarel - Palestina / Bethlehem

De drie wijzen uit het Oosten - Bethlehem - Ster van Bethlehem


Sipke van der Schaar - Olieverf - Palestina - 1907
Bijbels tafereel: Ruth en Boaz  Schilderij opgedoken dertiger jaren vorige eeuw Waterlooplein te Amsterdam 

Sipke van der Schaar - 1907Sipke van der Schaar - Olieverf - Locatie vooralsnog onbekend

Geschilderd voor 1910 - moet worden gerestaureerd, schoongemaakt en van lijst worden voorzien

Voorgaand schilderij verkleind en jaren later afgebeeld in een uitgegeven boekSipke van der Schaar - Olieverf - Stilleven - Leeuwarden

Geschilderd tijdens opname in een ziekenhuis te Leeuwarden - Geschonken aan de toenmalige verpleging aan wie hij veel dank verschuldigd was.

Sipke van der Schaar - Olieverf - Stilleven - Leeuwarden - .. net even anders ..

Sipke van der Schaar - Olieverf - Stilleven - 1915 - Amsterdam
Rode rozen voor een bijzondere gebeurtenis - 1915.

Sipke van der Schaar - Olieverf - Stilleven - 1925

Tijdens de periode Velsen/Beverwijk/Wijk aan Zee - 1925

Sipke van der Schaar - Olieverf - Stilleven - 1930

Sipke van der Schaar - Tijdens de periode Velsen/Beverwijk - 1930


Sipke van der Schaar - Aquarel - Laren - 1905
Sipke van der Schaar - Laren - 1905


Sipke van der Schaar - Olieverf - Kortenhoef (Hilversum) - vóór 1920

Kortenhoef - Kortenhoefsedijk - Nederlands Hervormde Kerk Sipke van der Schaar - Olieverf - Laren - ca. 1907
Vervlogen tijden - een bijzonder beeld van het oude Laren tijdens een regenachtige dag - ook afgebeeld het uit die tijd bekende witte paard.

Sipke van der Schaar - Restaureren - Schoonmaken - Lijst herstellen


Sipke van der Schaar - Olieverf - Laren - 1907

Laren - De Brink - 1907 - speciale belichting noodzakelijk!

Sipke van der Schaar - Schoongemaakt - Nieuwe lijst - Laren - De Brink - 1907Sipke van der Schaar - Aquarel - Wijk aan Zee - ca. 1910

Door Van der Schaar getiteld: 'Duinlandschap onder Wijk aan Zee' - bloembollenvelden Sipke van der Schaar - Olieverf - Landschap, bloembollenveld in bloei - Heemstede e.o.
Heemstede rond 1930 - Op de plek waar de schildersezel van Sipke heeft gestaan staat nu een groot flatgebouw in een uitbreidingswijk
('locatie onderzoek uitgevoerd')

Sipke van der Schaar: Gerestaureerd - Schoongemaakt - Nieuwe LijstSipke van der Schaar - Olieverf - Weidelandschap - Blaricum 
Hooien - Blaricum


Sipke van der Schaar - Olieverf - Blaricum - Boerenbedrijf

Dertiger jaren Blaricum - Grondige restauratie noodzakelijk - Schoonmaken en nieuwe Lijst


Sipke van der Schaar - Aquarel - Blaricum

Heidelandschap Blaricum jaren dertig vorige eeuw


Sipke van der Schaar - Aquarel - Duinlandschap - 1921

Duinlandschap Wijk aan Zee - 1921 - Velsen/Beverwijk


Sipke van der Schaar - Aquarel - Jaren twintig - Bos of Duinlandschap

Duinlandschap te Wijk aan Zee twintiger jaren vorige eeuw


Sipke van der Schaar - Olieverf - Sneeuwlandschap - Blaricum

Blaricum - Sneeuwlandschap, bij het vallen van de avond..
 " Des pas sur la neige (Debussy) "

Sipke van der Schaar - Olieverf - Blaricum - Sneeuwlandschap: 'La nuit tombe'Sipke van der Schaar - Olieverf - Laren / Blaricum

Vernieuwend - Bijzonder schilderij - Jaren dertig


Sipke van der Schaar - Olieverf - Blaricum - Jaren Dertig

Locatie teruggevonden; het is hier geweest dat ik op een vroege ochtend in het voorjaar de oude bakkersknecht tegenkwam die bij Sipke het brood aan huis bracht. Links de hooiberg die vele jaren geleden is afgebrand.


Sipke van der Schaar - Olieverf - Blaricum

Locatie: waarschijnlijk Schapendrift-Capittenweg ter hoogte van de woning van Sipke Schapendrift 46 Blaricum
 

Sipke van der Schaar - Olieverf - Blaricum

Werken op het land - Op de achtergrond is de Hervormde Kerk van Blaricum te zien.
Schaduw overdrijvende wolken.

Sipke van der Schaar - Olieverf - 1939 - Italië

Santa Margherita Ligure - Italiaanse Riviéra - 1939 - Op doorreis?Reizen Sipke van der Schaar - Algerije - Alger

Sipke van der Schaar - Algiers - 1904

Jaar 1904 - Avontuur - Aankomst Sipke in de haven van Alger - het Station en de Kades

MS Dempo Rotterdamsche Lloyd - opgeleverd 1930/1931

Sipke reist veel met de Rotterdamsche Lloyd en de Stoomvaart Mij Nederland.
Hier afgebeeld de MS Dempo uit 1930/1931.
Op een passagierslijst uit 1933 staat Sipke van der Schaar vermeld als 'S. van der Schaar' met bestemming Tanger (Le Maroc).

Ook met de SS Slamat van de Rotterdamche Lloyd reist Sipke veel.
Hij komt voor op de passagierslijsten.

Dienst: Rotterdam - Southamton - Tanger of Algiers

Sipke van der Schaar - Inkt (Sepia) - Algerije - Algiers - 1904

Merk op: Franse Douaniers - Waterpijpen - Algerijnse Politie - Inlandse Bevolking - Lokaliteit in Algiers
(French Algeria)

Sipke van der Schaar - Inkt (Sepia) - Algerije - Algiers - 1904

Sipke van der Schaar - Inkt (Sepia) - Algerije - Algiers - 1904

Franse Douaniers - Waterpijpen - Algerijnse Politie - Inlandse Bevolking - Lokaliteit in Algiers
(French Algeria)Sipke van der Schaar met de trein naar Marseille
en vervolgens
per boot naar Algiers - dienst van ca. 1905-1915


Sipke van der Schaar - Aquarel - Algerije - 1904

Waterbronnen in de Sahara in de buurt van Laghouat: M'Zab - reis van Algerije naar de Sahara tot aan Beni Isguen - 1904

Waterbronnen in de Sahara: M'Zab - reis van Algerije naar de Sahara tot aan Beni Isguen - 1904


Sipke van der Schaar
- Olieverf - Algerije 

Sipke van der Schaar, vanuit Alger/Algiers op weg naar de Sahara, karavaanweg naar Laghouat (woestijnstad)


Sipke van der Schaar

Reiziger bereikt Sahara-Stad - Laghouat?Sipke van der Schaar - Olieverf - Sahara, Laghouat 1905 (Algerije)
Sipke van der Schaar - Olieverf - Sahara, Laghouat 1905 (Algerije)
Sipke van der Schaar - Olieverf - Sahara, M'zab Vallei Ghardaia 1905 (Algerije)


Sipke van der Schaar - Ghardaïa

Sipke van der Schaar - Ghardaïa, rustplaats Karavaan


Sipke van der Schaar - Olieverf - Sahara, Ghardaïa 1905 (Algerije)

Ghardaïa - Dagelijkse Markt - 1905 - Reis van Sipke met Heere van der SchaarKaravaanroute van Ghardaïa naar Touggourt

Karavaanroute - rustplaats - op de weg van Ghardaïa naar Touggourt
Sipke met Heere van der Schaar - 1905


S.M.N. - Stoomvaart Maatschappij Nederland


Sipke is rond de jaren 1910 vaak afgereisd met de Stoomvaart Mij Nederland.
Uitgangspunt Amsterdam/Rotterdam en vervolgens:
Southampton - Gibraltar - Genua - Algiers/Tanger - ...Sipke van der Schaar - Olieverf - 1904 - Sahara, van Biskra naar Sidi Okba Algerije

Sipke van der Schaar - Zuidelijke Sahara - 1904 - karavaan - gehele doek ca. een meter breed

Karavaanroute - dorpjes met waterput - zwaar beschadigd wordt gerestaureerd - 1904

Detail: Algerije Karavaanroute - dorpjes met waterput - zwaar beschadigd wordt gerestaureerd - 1904

Een Karavaan in de Sahara (Algerije)

Sipke van der Schaar - Algerijnse Sahara (gehele schilderij)

Sipke van der Schaar - Algerijnse Sahara  (snede)
Sipke van der Schaar - Olieverf - Karavaanweg van Ghardaïa naar Sidi Okba (Algerije)


Sipke van der Schaar - Aquarel - Constantinopel - 1903

Sipke van der Schaar en het oude Constantinopel (huidige Istanboel) ten tijde van het Ottomaanse Rijk.
Op doorreis naar Paltestina en Algerije samen met zijn jongere broer Heere van der Schaar (grootste bouwer van Nederland gedurende het interbellum).


Sipke van der Schaar - Aquarel - Palestina / Jeruzalem - 1903

Jeruzalem - Kidron Vallei - 1 paard en 3 kamelen - reis met zijn broer Heere in 1903


Tanger - Marokko
Sipke van der Schaar - Aquarel - Poort van Medina - Tanger (Marokko)


Sipke van der Schaar - Olieverf - Straat van Gibraltar
Laatse reis van Sipke naar Noord-Afrika? Terugtocht vanuit Tanger naar huis (Blaricum)? De voorwerpen die Sipke altijd met zich mee heeft gedragen op zijn reizen, verkleed als Arabier, verenigd voor een waardig en laatste afscheid..?
Uitzicht op het vaste land van Spanje (Straat van Gibraltar).


Sipke van der Schaar - Olieverf - Stilleven 


Sipke van der Schaar - Tanger, ca. 1930 - Marokko - The Church of Saint Andrew


Sipke van der Schaar - Olieverf - Marokko

Marokko - Locatie onbekend - ca. 1930


Sipke van der Schaar, 1905 - reis door Noord-Afrika:
Algiers - Laghouat - Ghardaïa - M'zab - Sidi Okba - Biskra - Tunis
Oude karavaanwegen die Sipke heeft gevolgd zullen op zeker moment worden gepubliceerd.

In die tijd (1905-1915 en later) zijn er stoomvaart-Maatschappijen,
die lijndiensten hebben naar Algiers (o.a. pakketdiensten).


Sipke van der Schaar reist naar Noord-Afrika o.a. met de S.M.N.
Stoomvaart Maatschappij Nederland
Sipke van der Schaar - Olieverf - Sahara, Laghouat 1905 (Algerije)

Panorama LaghouatSipke van der Schaar - Olieverf - 1910 - Palestina

Olijfbomen - Olijfberg - Jeruzalem (Palestina) - Een zinderend schilderij.
Sipke van der Schaar - Olieverf - Palestina

Bijzonder schilderij - Klooster - Locatie nader te onderzoekenSipke van der Schaar - Olieverf - Palestina - ca. 1910

El Kudz of Al-Quds - Buiten de stadswallen van Jeruzalem - Arabier met Kameel


Sipke van der Schaar - Olieverf - 1910 - Palestina

Houtsprokkelaar buiten de muren van Jeruzalem - 1910


Sipke van der Schaar - Olieverf - Tanger

Tanger, Minaret en Moskee - Omgeving met Minaret van Sidi Bouabid Moskee - Grand Socco,
Tanger Tanger-Tétouan regio, Marokko.
Rechts een rustplaats voor last- en rijdieren - Noord Afrika jaren dertig.
Let op: Schilderij van Sipke van der Schaar hierboven,
doorkijkje rechts van de Moskee
stukje Blauwe Zee (Straat van Gibraltar) met Paars Heuvellandschap (Spaanse Kust).

Tanger, Minaret en Moskee - Omgeving met Minaret van Sidi Bouabid Moskee - Grand Socco,
Rechts: een rustplaats voor last- en rijdieren - Noord Afrika jaren dertig
Midden: Minaret van Sidi Bouabid Moskee
Links: de Church of Saint Andrew

Sipke van der Schaar - Olieverf - Tanger - ca. 1930
The Church of Saint Andrew (bijzondere Geschiedenis).


Tanger, Minaret en Moskee - Omgeving met Minaret van Sidi Bouabid Moskee - Grand Socco.
Straat van Gibraltar met Paars Heuvellandschap (Spaanse Kust).Sipke van der Schaar - Olieverf - Tanger - nabij Moskee - Marokko
Achtergrond: Straat van Gibraltar met Spaanse Kust

Tanger, rustplaats voor een karavaan (nabij Moskee) - Noord-Afrika jaren dertig


Sipke van der Schaar - Olieverf - Tanger - Moskee - Marokko


Sipke van der Schaar - Olieverf - Tanger - nabij Moskee - Voorstudie I


Sipke van der Schaar - Olieverf - Tanger - nabij Moskee - Voorstudie IISipke van der Schaar - Olieverf - Laren -1908

Laren 1908 - de Hut van Mie - Mauvezand, op de grens van het huidige Laren en Blaricum.
Om te voorkomen dat het gezin ronddwaalde in de bossen is door de gemeenschap Laren destijds voor de bouw van een afgelegen hut gezorgd waar het gezin jarenlang heeft 'gewoond'. In de zestiger jaren vorige eeuw is de hut gesloopt (Cultureel erfgoed Laren).

Sipke van der Schaar - Aquarel - Hut van Mie - Laren ca. 1908


Sipke van der Schaar - Aquarel - Hut van Mie - Laren ca. 1905


Sipke van der Schaar - Olieverf - Laren - 1908

Locatie: waarschijnlijk het gebied tussen de Oude Drift en het Rozenlaantje te Laren jaar 1908

Sipke van der Schaar - Olieverf - Kennemerland -1929

Vermeldenswaard: de bijzondere geschiedenis verbonden aan bovenstaand schilderij.
Het schilderij is na annexatie door de Duitsers (kunstroof WO-II) terechtgekomen in een kunstopslag van geroofde schilderijen met het stempel 'Haagse School'; doel van de Duitsers: onder leiding van Hermann Göring de schilderijen w.o. bovenstaand schilderij af te laten voeren naar Duitsland.
De schilderijen werden per trein vervoerd naar een geheime locatie (bunker) in de buurt van München. Uiteindelijk is het schilderij via een Duitse familie (middels een heel verhaal.. met inspanning van 'K.H. van der Schaar') beschadigd op de kunstmarkt terecht gekomen.  Het is inmiddels gerestaureerd.Sipke van der Schaar - Olieverf - Hervormde Kerk Blaricum 
De Dorpskerk te Blaricum - Torenlaan 16


Voorblad Deelgenoot - Periodiek van de Historische Kring Blaricum met daarop afgebeeld een schilderij van Sipke van der Schaar: Dorpskerk Blaricum.


Sipke van der Schaar - Houtskool - Blaricum - Dertiger Jaren

Locatie: Blaricum - Verbindingsweg - Torenlaan 16 / Oude Dorpskerk


Sipke van der Schaar - Gekleurd Krijt - 1930

Locatie: strand Wijk aan Zee - Velsen/Beverwijk - gedateerd 1930


Sipke van der Schaar - Ets - Algerije - Laghouat e.o.

Sipke van der Schaar stond bekend als een bekwaam etser - Hier een afbeelding van een van zijn reizen door de Sahara (Algerije)Alle getoonde schilderijen zijn in bezit bij Van der Schaar (private collection) - vakbekwaam opgeslagen in depot.
Uitvoering van werken:
olieverf - aquarel - inkt/sepia - krijt - houtskool - etsen.

Schilderijen worden schoongemaakt, gerestaureerd zonodig bedoekt en van nieuwe lijsten voorzien.

Een project van vele jaren (minimaal 5-7 jaar).
Uiteindelijk moeten alle werken en documentatie in een Stichting worden ondergebracht.


Voorbeelden van schilderijen die grondig moeten worden gerestaureerd (Olieverf)
Sipke van der Schaar - Sidi Okba - Olieverf - Algerije - 1905
Heeft in het kantoor van Heere van der Schaar gehangen tot ca. 1970
Grondige restauratie noodzakelijk zowel voor het doek als voor de lijst (zie hieronder)


Sidi-Okba, een oase, voor de Mohammedanen een gewijde plaats; om die te bereiken moet men door de woestijn per karavaan reizen. 

Algerije - Sidi Okba - Marktplaats - 1905

De weg naar Sidi Okba waar Sipke heeft gelopen met Heere - Le Col de Sfa - jaar 1905Zwitserland
Sipke van der Schaar - Locarno - Lago Maggiore - Olieverf - Jaren dertig vorige eeuw

Locatie onderzoek: de plaats waar de schildersezel stond van Sipke is bekend - de gebouwen rechts op het schilderij w.o. een hotel zijn gesloopt; daarvan is documentatie materiaal aanwezig.
Waarschijnlijk is Sipke hier op doorreis naar het Italiaanse eiland Capri. Aanwezig zijn aquarellen van dorpjes uit de omgeving w.o. Tesserete.
Op Capri werd door de broer van Sipke (L.H. van der Schaar) o.a. vanuit Amsterdam een huis verhuurd aan toeristen en kunstenaars (advertenties in NL-kranten).


Sipke van der Schaar - Zwitserland - Lago Maggiore - Olieverf - Jaren dertig vorige eeuw - Schoongemaakt


Sipke van der Schaar - Lago Maggiore - Olieverf - Jaren dertig vorige eeuw

Sipke van der Schaar - Lago Maggiore - op doorreis naar Capri


Sipke van der Schaar - Aquarel - Capri

Sipke reisde geregeld naar Capri (via Italië) waar de familie een huis bezat - het huis in Capri werd vanuit Nederland ook verhuurd via advertenties in kranten.

Merk op: Inlichtingen v,d, Schaar, Schapendrift 46 te Blaricum = woonadres van Sipke van der Schaar

Sipke van der Schaar - Aquarel - CapriZwitserland
Sipke van der Schaar - Tesserete, nabij Locarno/Lago Maggiore - Aquarel

Dertiger jaren vorige eeuw - Weinig veranderd, kerk staat er nu nog steeds, hier en daar wat bijgebouwd.
Kam van de bergen direct herkenbaar

Tesserete vele jaren later: de bomen op de voorgrond.. let ook op de bergkam. 


Sipke van der Schaar - Aquarel - Zwitserland / Italië

Aquarel - Locatie nader te bepalen - Zwitserland / Italië


Sipke van der Schaar - Aquarel - Locatie nader te bepalen

Bergdorp in Zuid Zwitserland of Italië - Logement op doorreis naar Capri..? Nader onderzoek moet plaatsvindenSipke van der Schaar - Olieverf - Stilleven, eind dertiger jaren

Blaricum: natuur in en rondom de woning: appels, kersen, water, dood vogeltje - zwaar beschadigd, moet worden gerestaureerd


Sipke van der Schaar - Olieverf - Dorpsweide Wijk aan Zee - jaren 20 / 30

Wijk aan Zee - Dorpsweide met paard en een van de kinderen van Sipke..??

Sipke van der Schaar - Olieverf - jaren twintig vorige eeuw

Duin bij Wijk aan Zee - Woning van de Familie?

Sipke van der Schaar - Olieverf - Boerderij in de buurt van Wijk aan Zee

Oude Boerderij ten zuiden van Wijk aan Zee in de duinenSipke van der Schaar - Olieverf - Palestina

Bijzonder: Sipke van der Schaar - zichzelf afgebeeld staand bij een waterput met vrouw op een bekende locatie (zwaar beschadigd). 


Sipke van der Schaar, 15-januari-1915 - Leden van de Feestcommissie in de Cabaretzaal van gebouw Bellevue

Eerste rij vooraan zittend 2e van links: Sipke van der Schaar
Een destijds roemrijk gezelschap met o.a. Jan Sluijters, Leo Gestel, Piet van der Hem, ...

Feestzaal Bellevue, Marnixstraat - Centrum Kunstenaars te Amsterdam

De Generale Staf van het Tweede Kunstenaarsfeest - Januari 1915 -
Sipke van der Schaar o.a. met Leo Gestel, Jan Sluijters, Piet van der Hem, C.J. Maks, ...
Stedelijk Museum Amsterdam Tentoonstelling van Levende Kunstenaars - jaar 1907
met enkele werken van Sipke van der Schaar

21.11.1907
Onder directie van o.a. de heer Sipke van der Schaar is opgericht de Internationale Kunstclub 'Rembrandt' met het doel internationale connecties aan te knopen. de hoofdkantoren zijn gevestigd te Laren en New York.
Sipke is rond die tijd qua schilderkunst op z'n best.
Juni 1908 wordt door de Internationale Kunstclub Rembrandt een tentoonstelling geörganiseerd met o.a. werken van Sipke van der Schaar en Hobbe Smith.

Begin twintigste eeuw is Sipke van der Schaar terug te vinden in publicaties/boeken over het kunstenaarsleven in Amsterdam, Parijs en Berlijn.

Sipke van der Schaar heeft begin twintigste eeuw zijn reputatie als kunstenaar grotendeels te danken aan zijn oosterse werken gemaakt tijdens zijn reizen naar de Oriënt. Hij wordt daarin in een adem genoemd met Auguste Legras, Hendricus Jansen en Isidoor van Mens.
Sipke beheerste de Arabische taal vloeiend in spraak en geschrift.
Aardig om hier nog te vermelden:
Sipke van der Schaar heeft in 1915 aan een tentoonstelling meegewerkt met een inzending van H.M. de Koningin (Wilhelmina).
'De kunstschilder Van der Schaar exposeert tal van schilderijen door hem in het Oosten vervaardigd'.


Sipke van der Schaar - Originele Affiches Tentoonstelling 2017 Museum Kennemerland
Sipke van der Schaar - Tentoonstelling Museum Kennemerland - Jaar 2017Sipke van der Schaar  - Nachtleven in Amsterdam

Realistische Novelle door MARJAC - Illustratie Sipke van der Schaar

Origineel: in bezit bij Van der SchaarSipke heeft ook afbeeldingen verzorgd voor series ansichtkaarten die zijn uitgegeven; meestal religieuze onderwerpen, waarbij zijn tekeningen van eerdere reizen goed van pas kwamen.
Hier staan vier ansichtkaarten afgebeeld (series zijn compleet aanwezig)Sipke van der Schaar - Origineel affiche: Museum Bijbelse Diorama's.
Locatie Permanente Tentoonstelling: Schotersingel te Haarlem van 1938 tot 1959.
Origineel: in bezit bij Van der Schaar


Detail van een der 26 Bijbelse Diorama's, Bijbels Museum te Haarlem.
Er bestaan ook serie's religieuze ansichtkaarten getekend door Sipke van der Schaar.
Deze zullen op later tijdstip te zien zijn op de website.


Sipke van der Schaar, zelfportret

Sipke van der Schaar als Oriëntalist


Sipke van der Schaar - Olieverf - Noord-Afrika/Marokko - Straat van Gibraltar