De onderhandelingen met de Belastingdienst hebben lang geduurd. Prof. mr. Hellema heeft namens Heere van der Schaar de onderhandelingen met het Ministerie van Financiën geleid, waar nodig gesteund door prof. dr. Klein Wassink. Het resultaat was destijds (begin jaren zestig) dusdanig, dat de toenmalige belastingwetgeving niet goed raad wist met de IB-aangifte door Heere van der Schaar.

In 1964 promoveert dr. H.J.W. Klein Wassink aan de VU op zijn dissertatie:
'Het Fiscale Compromis' .. (promotor: prof. mr. H.J. Hellema).


Heere van der Schaar in gesprek met prof. dr. H.J.W. Klein Wassink


Later meer hierover.