De onderhandelingen met de Belastingdienst hebben lang geduurd. Prof. mr. Hellema heeft namens Heere van der Schaar de onderhandelingen met het Ministerie van Financiën geleid, waar nodig gesteund door prof. dr. Klein Wassink. Het resultaat was destijds (begin jaren zestig) dusdanig, dat de toenmalige belastingwetgeving niet goed raad wist met de IB-aangifte door Heere van der Schaar.

Later meer hierover.