BLOK-12:  Grote Plan Van Der Schaar - 6.000 Woningenplan - Plan WestBLOK-13: Grote Plan Van Der Schaar - 6.000 Woningenplan - Plan WestVerloop der werkzaamheden - totale bouwtijd per woning ca. 15 maanden - het gelijktijdig in uitvoering zijnde aantal woningen bedraagt circa 2.000 - het door velen enigszins wantrouwend bekeken aantal van 6.000 woningen bleek werkelijkheid te worden.
Een zogenaamd dag- en nachtbedrijf moest worden ingesteld om het proces 'probleemloos' blijvend te laten verlopen.
Plan-Van der Schaar / 6.000-Woningenplan / Plan-West Amsterdam
Grafiek Verloop der werkzaamheden: 'in uitvoering en voltooid'  en  'voltooid'.Marco Polostraat met in het verlengde de Vespuccistraat
Projectontwikkelaar en Bouwer Heere van der Schaar

PLAN WEST AMSTERDAM - HOOFDWEG: PROJECTONTWIKKELAAR HEERE VAN DER SCHAAR - ARCHITECT PIET KRAMER

Hoofdweg hoek Postjesweg Amsterdam - ontwerp/uitvoering ca. 1923