Eén der grote demonstraties / bouwstakingen Plan West.
In onderhavige situatie een demonstratie van 800 tot 1000 bouwvakarbeiders - het komt zelfs tot vechtpartijen.


-.-

Brief van Heere van der Schaar gericht aan
ir. H. van der Kaa,
Hoofdinspecteur van Volkshuisvesting - 16 december 1924

Telegram van Heere van der Schaar naar de Hoofdinspecteur van Volkshuisvesting te 's Gravenhage - 24 januari 1925

De Grote Bouwstaking bij Van der Schaar aangaande het project Plan West is voorbij zo valt uit de tekst van het telegram op te maken.

Daarmee zijn de problemen voor Van der Schaar echter nog niet voorbij. Er zijn enkele maanden achterstand opgelopen in het bouwschema met als mogelijk gevolg dat eerder toegekende bouwpremies niet zullen worden uitgekeerd (tijdsoverschrijding).
Vraagstuk welke tot op Ministerieel Niveau wordt besproken: is bij de staking wel/niet sprake geweest van overmacht - het gaat om veel geld en veel grote namen die bij 6.000-Woningenplan van Van der Schaar zijn betrokken, zij wensen niet in verlegenheid te worden gebracht.
Ook daaraan zal in het boek waaraan wordt gewerkt veel aandacht worden besteed.


Grote Bouwstakingen op bouwprojecten van Heere van der Schaar
Albert Hahn - 1925

Nederlands Verbond voor Vakverenigingen - N.V.V.
1925 - Plan Van der Schaar - Plan West - 6.000-Woningenplan


"Heel het radarwerk staat stil als uw machtige arm het wil"


De Grote Bouwstaking bij Van der Schaar in de uitvoering van het 6.000-Woningenplan (Plan-West) is voorbij - werkzaamheden worden weer opgestart.