Onderhandelingen voor een obligatie-lening met Boissevain Brothers te New York - jaar 1924 - Plan Van Der Schaar - Plan West - 6.000-Woningenplan.

Januari 1924 vind er een bespreking plaats met Pierson en Co te Amsterdam (Keizersgracht).
Vervolgens wordt er contact opgenomen (telegrafisch) met de Boissevain Brothers gevestigd in Whitehall Bulding te New York. Het betreft de mogelijke aankoop van een Obligatie-lening van maximaal $ 3.000.000,= (tegenwoordig ca. € 75.000.000,=) voorzien van de directe en onvoorwaardelijke garantie van de stad Amsterdam voor rente en aflossing onder navolgende voorwaarden:

1.
Lening in U.S. gouddollars, dragend 6% rente, geen aflossing gedurende de eerste 10 jaar - daarna aflossingvan 1/20 deel jaarlijks gedurende twintig jaar door uitloting a pari New-York of aankoop in de markt onder pari. De gehele lening is dus dertig jaar na uitgifte afgelost.
Prijs 88,5% New-Yorkse conditie of $ 885,= per $ 1.000,=.

2.
Lening als onder sub-1. nu dragend 6,5% rente; aflossing op dezelfde condities qua tijd als onder sub-1.  doch nu met een prijs van aflossing 105% New York, behoudens aankoop tot lagere prijs.
Prijs 95% New-Yorkse conditie of $ 950,= per $ 1.000,=.

3.
Indien de garantie door de gemeente Amsterdam op de wijze en in de vorm gegeven wordt als door de geldschieters gewenst, zullen deze waarschijnlijk afstand willen doen van het recht op hypotheek. Deze garantie dient op elke obligatie vermeld te worden.


Whitehall Building New York - Office Boissevain Brothers

Financiering laatste deel Plan Van der Schaar - 6.000 Woningenplan?
- Plan-West te Amsterdam -


US Dollar jaar 1924

Wall Street begin jaren Twintig - Rode Pijl: Whitehall Building New York - Kantoor van de 'Boissevain Brothers'