Dr. F.M. Wibaut, wethouder van Amsterdam

In het boek 'Leven en Werken' van Heere van der Schaar waaraan wordt gewerkt zal dieper worden ingegaan op de relatie tussen Van der Schaar en Wibaut. Hier beperken wij ons tot een aardig voorval.

Tijdens een gemeenteraad verkiezing heeft een van de huurders van Van der Schaar gemeend om een 'levensgroot' affiche op te hangen aan de gevel ter plaatse van zijn woning. Het betreft een aankondiging van de verkiezingen met de S.D.A.P. en lijsttrekker Wibaut - voor Van der Schaar aanstootgevend minstens waar het de aanblik van de gevel betreft.
Men bedenke: het betreft een affiche van ca. 3m breed en ca. 9m hoog.
Van der Schaar laat dit affiche terstond verwijderen, neemt het in beslag, hetgeen aanleiding geeft tot veel ophef. Omdat dit enkele voorval veel aanknopingspunten geeft tot veel zaken o.a. rondom de persoon Van der Schaar zal dit later uitgebreid worden behandeld.  Betreffende huurder is Koos Vorrink, wonende in de Jan Evertsenstraat, en voorzitter van de Arbeiders Jeugd Centrale, de SDAP en de PvdA.
Rede Koos Vorrink waarin o.a. wordt genoemd:
'onze grijze kameraad Wibaut'


Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen te Amsterdam april 1927.

Wibaut in de Wethouderskamer van het Amsterdamse raadhuis