Amsterdam - situatie rond 1895, met de terreinen van het latere 'De Staatsliedenbuurt';
o.a. te zien Kattensloot met de Jacob Catskade (eerste woonhuis familie Heere van der Schaar)
en de Wittenkade (familie Leendert van der Schaar - vader van Heere).
Amsterdam - situatie rond 1905 - 'De Staatsliedenbuurt' krijgt langzaam zijn vorm en straten.
Zichtbaar: Nassaukade 1e kantoor Heere - Jacob Catskade woning en kantoor Heere - de Wittenkade en Haarlemmermeerweg - ...


Na de bouwerijen door Heere van der Schaar - Situatie rond 1912


Zo was het - ca. 1900


In het jaar 1906 wordt door Heere van der Schaar het initiatief (!) genomen om voor de tussenliggende periode aan Burgemeester en Wethouders een verzoek te richten om te bevorderen dat z.s.m. een overhaal in dienst wordt gesteld. Het gaat hier om een pontverbinding die verkeer tussen de Antonie Heinsiusstraat en de Noord-Westzijde van de Jacob Catskade mogelijk maakt. Inderdaad de Jacob Catskade, de kade waar Heere rond 2012/2013 zijn eerste gezinswoning bouwt. Het gebied is voor Van der Schaar bekend (o.a. De Wittenkade).

Bouwprojecten rond die tijd, Heere als 23-jarige architect en eigenbouwer, die hier vooralsnog mogen worden genoemd -al dan niet delen van de volgende straten-:

  • Van Beuningenstraat;
  • Van Boetzelaerstraat;
  • Van Hogendorpstraat;
  • Bentinckstraat;
  • Cliffordstraat;
  • Van der Hoopstraat;
  • Groen van Prinstererstraat;
  • Van Hallstraat.
    Plan Staatslieden buurt Heere van der Schaar vanaf ca. 1910 - merk op de overhaal die op initiatief van Van der Schaar door de gemeente Amsterdam is geaccepteerd i.v.m. een kortere route voor de bouwmaterialen plan Staatsliedenbuurt. 

Heere van der Schaar als architect en eigenbouwer (23 jaar oud) - deel Plan Staatsliedenbuurt - jaar 1905
56 huizen en bedrijfsruimten/winkels
Groen van Prinstererstraat - Bentinckstraat - Van Hogendorpstraat
Kantoor Heere van der Schaar: in een van de door Van der Schaar gebouwde percelen gelegen aan de Joh. Verhulststraat A'dam-Zuid


Heere van der Schaar - Architect en eigenbouwer - 1905

Groen van Prinstererstraat 19-25, Cliffordstraat 24-26
Bouw van vijf percelen - voorgevels - 1905

Heere van der Schaar - Architect - Bouwdetail Groen van Prinstererstraat e.o. - 1905


Projectontwikkeling Heere van der Schaar: Groen van Prinstererstraat enkele jaren na de oplevering

Groen van Prinstererstraat begin jaren twintig

Heere van der Schaar - Groen van Prinstererstraat - 1905

Bouw van 5 huizen aan de Groen van Prinstererstraat hoek Cliffordstraat te Amsterdam - 14 januari 1905 - Architect en Bouwer: Heere van der Schaar

Heere van der Schaar - Cliffordstraat - 1905

Heere van der Schaar - Bentinckstraat - 1905

Heere van der Schaar - Bentinckstraat -1906


Fannius Scholtenstraat ca. 1910


Heere van de Schaar - Van der Hoopstraat begin jaren 20


Van Hogendorpstraat - Heere van der Schaar: Projectontwikkelaar - Architect - Bouwer