Plan Zuid: Situatie rond 1905 - Latere terreinen van Amstel's Bouwvereeniging.
Zichtbaar o.a. het gehucht Meerhuizen (merk op: latere straten Meerhuizenplein en Meerhuizenstraat).
Er is nog geen stratenplan zichtbaar.Heere van der Schaar Plan Zuid - 2.000 woningenplan ca. 1913.
Nog niets gebouwd - iets meer zichtbaar van een stratenplan.
Amstel Bouwvereeniging (ABV) - voorzitter: Heere van der Schaar


Heere van der Schaar en Amstels Bouwvereeniging (ABV) - Amsterdam-Zuid (Plan-Zuid - 1920)

Briefpapier Amstel's Bouwvereeniging

In 1920 begint op initiatief van H. van der Schaar een consortium van zo'n zeventig aannemers onder de naam Amstel's Bouwvereeniging, met de ontwikkeling van een door Van der Schaar ingenieus bedacht plan van ca. 2000 woningen in Amsterdam Zuid e.e.a. in nauw overleg met de gemeente Amsterdam.
Heere van der Schaar is in die jaren voorzitter van Amstel's Bouwvereeniging, terwijl diens bouwbedrijf een leidende rol speelt in de ontwikkeling van het gehele plan i.c. 'Plan-Zuid'.
Het is overigens diezelfde Van der Schaar die rond 1922 zijn plan 'Plan West' of het 'Plan Van der Schaar' ook bekend staand als 'Het Zesduizend Woningenplan' met aankondiging daarvan tot in de Verenigde Staten introduceert en het vervolgens binnen enkele jaren geheel voltooid.


Meerhuizenstraat hoek Holendrechtstraat

Particuliere Bouw Amstel's Bouwvereeniging (Heere van der Schaar) - Bouwterreinen 1920

Borssenburgerplein e.o. - Heere van der Schaar heeft in onderhavig plan (Plan-Zuid) veel gebouwd en in exploitatie gehouden.Meerhuizenstraat (links) - Korte Meerhuizenstraat (rechts)


Waverstraat


Amstelkade - rechts de ingang van de Vechtstraat

Amstel's Bouwvereeniging Heere van der Schaar - Woningbouw aan de Amstellaan - Architect M. de Klerk

Amstellaan 1925

Amstel's Bouwvereeniging, voorzitter Heere van der Schaar - Perspectief Woningbouw Holendrechtstraat - Architecte M. Kropholler - Tekening A.J. Westermann.
Zie ook Plan West (Heere van der Schaar, 6.000-Woningenplan) waar Kropholler en Westermann een rol kregen toebedeeld in het architectenteam.     

Overzicht bebouwing Plan Zuid - Amstel's Bouwvereeniging
Heere van der Schaar -als voorzitter van Amstels Bouwvereeniging-  neemt medio 1920 het initiatief tot de bouw van oorspronkelijk 1750 woningen in Amsterdam-Zuid. Hij formeert een syndicaat van ca. 70 aannemers en voert met de gemeente Amsterdam de onderhandelingen voor het verkrijgen van de terreinen in erfpacht. Een stadsdeel van ca. 10.000 inwoners moet tot stand worden gebracht. Start van de eerste premiebouw in Nederland - eerste paal 17 augustus 1921. Van der Schaar had zodoende tegelijkertijd te maken met de twee grootste bouwprojecten van het interbellum: ca. 2.000 woningen Plan-Zuid en 6.000 woningen Plan-West (Plan-Van der Schaar - 6.000-woningenplan).

Dr. G.W.B. Borrie noemt in zijn biografie van De Miranda Amstels Bouwvereeniging de organisatie van Heere van der Schaar.

Het tijdschrift Wendingen onder redactie van architect Wijdeveld heeft in het jaar 1923 een nummer uitgebracht over de bouw van Amstel's Bouwvereeniging in Amsterdam ZuidAmstel's Bouwvereeniging Heere van der Schaar - Wendingen jaar 1923Berlagebrug rond de opening in 1932
De Berlagebrug verbindt Plan Zuid -Heere van der Schaar, initiatiefnemer 2000 woningenplan- met het achterland (latere Watergraafsmeer/Betondorp/Transvaalbuurt).Missschien aardig om te vermelden:
in de jaren vijftig woonde Willy Alberti in een woning van Heere van der Schaar: Vechtstraat 18-I te Amsterdam

Complex Vechtstraat - Projectontwikkelaar/bouwer: Heere van der Schaar - Architect: G.F. la Croix (1921)