Heere van der Schaar en Amstels Bouwvereeniging (ABV) - Amsterdam-Zuid (Plan-Zuid - 1920)

Briefpapier Amstel's Bouwvereeniging

Particuliere Bouw Amstel's Bouwvereeniging (Heere van der Schaar) - Bouwterreinen 1920

Borssenburgerplein e.o. - Heere van der Schaar heeft in onderhavig plan (Plan-Zuid) veel gebouwd en in exploitatie gehouden.

Amstel's Bouwvereeniging Heere van der Schaar - Woningbouw aan de Amstellaan - Architect M. de Klerk

Amstel's Bouwvereeniging, voorzitter Heere van der Schaar - Perspectief Woningbouw Holendrechtstraat - Architecte M. Kropholler - Tekening A.J. Westermann.
Zie ook Plan West (Heere van der Schaar, 6.000-Woningenplan) waar Kropholler en Westermann een rol kregen toebedeeld in het architectenteam.     

Overzicht bebouwing Plan Zuid - Amstel's Bouwvereeniging
Heere van der Schaar -als voorzitter van Amstels Bouwvereeniging-  neemt medio 1920 het initiatief tot de bouw van oorspronkelijk 1750 woningen in Amsterdam-Zuid. Hij formeert een syndicaat van ca. 70 aannemers en voert met de gemeente Amsterdam de onderhandelingen voor het verkrijgen van de terreinen in erfpacht. Een stadsdeel van ca. 10.000 inwoners moet tot stand worden gebracht. Start van de eerste premiebouw in Nederland - eerste paal 17 augustus 1921. Van der Schaar had zodoende tegelijkertijd te maken met de twee grootste bouwprojecten van het interbellum: ca. 2.000 woningen Plan-Zuid en 6.000 woningen Plan-West (Plan-Van der Schaar - 6.000-woningenplan).

Dr. G.W.B. Borrie noemt in zijn biografie van De Miranda Amstels Bouwvereeniging de organisatie van Heere van der Schaar.

Het tijdschrift Wendingen onder redactie van architect Wijdeveld heeft in het jaar 1923 een nummer uitgebracht over de bouw van Amstel's Bouwvereeniging in Amsterdam ZuidAmstel's Bouwvereeniging Heere van der Schaar - Wendingen jaar 1923

Complex Vechtstraat - Projectontwikkelaar/bouwer: Heere van der Schaar - Architect: G.F. la Croix (1921)