Bladzijde uit de 'Kampkrant Haaren' waarin opgenomen het afscheid van de vrijgelaten gijzelaars, waaronder Heere van der Schaar: 'Het Groote Afscheid'.

Politiegevangenis SicherheitsDienst (SD) en Gijzelaarskamp te Haaren - verblijfplaats Heere van der Schaar: 13.07.1942-17.12.1942