In grote lijnen zijn een aantal perioden te onderscheiden.

De lijsten van genoemde bouwwerken, straten danwel buurten zijn geen limitatieve opsomming.

In de loop van de tijd kunnen de volgende perioden worden onderscheiden van grote bouwprojecten:

 • Staatsliedenbuurt;
 • Amsterdam-Oost;
 • Concertgebouwbuurt;
 • Museumpleinbuurt;
 • Plan-Zuid Amstel's Bouwvereeniging - voorzitter Heere van der Schaar, initiatief ca. 2000-Woningen Plan;
 • Plan-West, 6.000-Woningenplen, Plan-Van der Schaar, Plan West (De Baarsjes);
 • Plan-Amstelveen;
 • Plan-Heerlen;
 • Losse Projecten.


Zoals eerder opgemerkt: Van der Schaar heeft ongeveer 10.000 woningen gebouwd w.o. Rijksmonumenten en Gemeentelijke Monumenten.

Karikaturaal Portret Heere van der Schaar ca. 1915 (Origineel Stedelijk Museum Amsterdam - kopie Gemeente Amsterdam)Tekening: Ernst Polak (1885 - 1940)  -  Advocaat & Procureur
' Portret van ondernemer en architect H. van der Schaar - ca. 1915 'Niet alleen bouwen; ook redevoeringen door het hele land.

Navolgend enkele voorbeelden van de aankondiging van Openbare Redevoeringen door Heere van der Schaar. Van der Schaar trok volle zalen door het hele land - ook daar had hij tijd voor. Alles kwam aan de orde: de bouw in de meest algemene zin - hypotheken & bouwkredieten - erfpacht - belastingen - grondpolitiek - bouwverordening & Woningwet en heel veel meer.

Hier worden vooralsnog getoond:
Nederlandse Bond voor Bouwondernemers, Het Eigendomsrecht, Amstel's Bouwvereeniging.

Niet zelden betreft het Vereenigingen, Bonden, Instituten door Van der Schaar zelf opgericht.
Veel aandacht zal ook aan dit onderdeel worden besteed in latere publicaties!

Onderstaande mededelingen/advertenties uit het jaar 1925 en 1926 - geeft een kijkje van de voor velen onbekende invloed van 'Van der Schaar' op heel veel - Van der Schaar een monopolist?
Hieraan wordt veel meer aandacht besteed in het standaardwerk 'Leven en Werken' van Heere van der Schaar waaraan gewerkt wordt.

Gegeven bovenstaande mededeling/advertentie, merk daarbij - naast de benaming winkelcentrum (1925) - het volgende op:

 • 'Bovenhuizen en Winkels te huur': zijn in exploitatie bij Van der Schaar
 • 'In de onmiddellijke nabijheid van groot plein': hier wordt bedoeld het Mercatorplein, is voor een groot deel in exploitatie bij Van der Schaar
 • 'Schitterend Winkelcentrum': dit is o.a. de Jan Evertsenstraat, is bijna geheel in exploitatie bij Van der Schaar
 • 'Administratie- Beleggings- en Credietbank N.V.': is in exploitatie bij van der Schaar - Van der Schaar heeft een bankvergunning
 • 'J.W. Brouwersplein 15, A'dam': is in exploitaite bij Van der Schaar

Men ziet ook hier weer de bijzondere maatschappelijke positie die door Van der Schaar wordt ingenomen; dat hij dat alles ook nog eens zelf heeft ontwikkeld/gebouwd is iets wat toch op z'n minst opmerkelijk mag worden genoemd.


De invloed van Van der Schaar op de besluitvorming van bouwprocessen waaronder die in de Amsterdamse Gemeenteraad -in de meest algemene zin- was destijds enorm. Zo kan uit een gemeenteraadsvergadering zijdens de wethouder De Miranda navolgende opmerking worden opgetekend (notulen):
'.. gingen alle bouwondernemers eisen stellen als de heer Van der Schaar, dan zou er van de Bouwverordening niets overblijven .. '.


Heere van der Schaar en de morele / esthetische aspecten der Woningbouw in Nederland.

Van der Schaar was in tegenstelling tot wat men wel eens tegenkomt in de literatuur -waar mogelijk- een voorstander van verantwoorde architectuur in de woningbouw.

In een voordracht van Van der Schaar gehouden voor een groot gehoor begin twintiger jaren vorige eeuw zijn o.a. volgende aspecten terug te vinden:

 • het is de plicht der huiseigenaren zorg te dragen voor een goede inrichting der woning zodat het gezinsleven kan bloeien;
 • de woning die het middelpunt is van het gezinsleven kan men niet hoog genoeg waarderen;
 • esthetisch goede voorbeelden van de woningwetbouw werden door Van der Schaar getoond welke kunstzinnige bewerkingen door hem gaarne werden aanbevolen.

 Ook dit onderdeel komt uitgebreid aan de orde in het standaardwerk 'Leven en Werken' van Heere van der Schaar waaraan gewerkt wordt.

N.V. Nationale Bouwmaatschappij opgericht door Heere van der Schaar, hoofdkantoor gevestigd:
J.W. Brouwersplein 15 te Amsterdam (Concertgebouwplein 15, Amsterdam)


Heere van der Schaar - Projectontwikkelaar & Bouwer: Hoofdweg te Amsterdam

Deel van Plan-West / Plan-Van der Schaar / 6.000-Woningenplan

Heere van der Schaar - Projectontwikkelaar & Bouwer: Vespuccistraat - Cabralstraat - Barth. Diazstraat

Deel van Plan-West / Plan-Van der Schaar in aanbouw ca. 1925