Restaurant Riche te Amsterdam

Voormalig Restaurant Riche Rijksmonument - Rokin 84 te Amsterdam

Zaal Hotel/Restaurant KrasnapolskyRestaurant Krasnapolsky
Voorbereidingen voor een bijeenkomst Bond Nederlandsche Bouwondernemers met een toespraak van de voorzitter Heere van der Schaar;
Krasnapolsky te Amsterdam.

Openbare Vergadering o.a. Bestuur Amstels Bouwvereeniging & Het Eigendomsrecht

Krasnapolsky jaren twintig/dertig te Amsterdam

Oude Krasnapolsky te Amsterdam (twintiger jaren)

Zaal Bellevue Marnixstraat 400 te Amsterdam - Groote Openbare Vergadering

Restaurant Bellevue tot 450 personen, Leidsekade 90 te Amsterdam

Restaurant 'De Prins' te Velsen/Beverwijk
Congres Nederlandse Bond huis- en grondeigenaren en bouw-ondernemers - de heer H. van der Schaar -voorzitter- zal spreken over: 'Eigendom en Volkshuisvesting'.
De afgevaardigden worden op het stadhuis te Beverwijk ontvangen. 

Restaurant Polman te Amsterdam

Restaurant Polman te Amsterdam

Restaurant Royal te Arnhem
Restaurant Royal te Arnhem


Amstel-Hotel te AmsterdamCentrale Hall Amstel-Hotel te Amsterdam 1925-1930


Restaurant 'De Pool' te Groningen
Restaurant 'De Pool' te Groningen - jaar 1938 (Erstklassige Küche..)

Café Restaurant Parkzicht (tegenover het Vondelpark)
Locatie waar De Algemene Patroonsvereeniging Amsterdam bij elkaar kwam en vergaderde - Conflicten in het bouwvak - vergaderingen met H. van der Schaar

American Hotel te Amsterdam


Veel plaatsen in Nederland worden door Van der Schaar op uitnodiging aangedaan, waaronder: Amsterdam Beverwijk/IJmuiden, Groningen, Arnhem, Utrecht, Rotterdam, Baarn/Hilversum, Den Haag..
Later meer hierover.

Congresgebouw Tivoli te Utrecht
Tivoli Utrecht
Congres Nederlandse Bouwbedrijven - Voorzitter Heere van der Schaar - meer dan 1.000 aanwezigen vanuit de Bouwwereld.

Hoofdgebouw dierentuin 's-Gravenhage - BenoordenhoutsewegVergadering van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw - Heere van der Schaar spreekt namens Amstels Bouwvereeniging en als particuliere bouwondernemer te Amsterdam.


Café Restaurant Parkzicht (tegenover het Vondelpark)
Amsterdam 1917


Nederland en Oranje - A.R.P. kiesdistrict V - houdt onder leiding van de latere burgemeester W. de Vlugt, haar jaarvergadering in 'Parkzicht' februari 1917.
Tevens wordt in het bestuur gekozen de heer Heere van der Schaar Lzn. 


Stadhuis te Amsterdam 1922
In het hol van de Leeuw - In het heetst van de Strijd..
Talloze vergaderingen - procedures - toelichtingen en toespraken van Heere van der Schaar met name betreffende de uitbreiding van Amsterdam volgens Plan Zuid én Plan West of het Plan Van der Schaar danwel het 6.000-Woningenplan.


Heere van der Schaar - Penningmeester Christelijke Meisjesschool - 1930
Hondecoeterstraat 6 - Amsterdam-ZuidAmstel-Hotel te Amsterdam en Heere van der Schaar

Bijeenkomsten - vergaderingen - de voorzitter sprak en voerde het woord.