Heere van der Schaar op weg naar een vergadering..
Tekening:  Jo Spier
Heere van der Schaar achter het stuur - de bankier en de notaris duwen om op tijd te arriveren.. Jo Spier tekent..

Restaurant Riche te Amsterdam


Voormalig Restaurant Riche Rijksmonument - Rokin 84 te Amsterdam

Grande Salle du Restaurant RicheZaal Hotel/Restaurant Krasnapolsky
Restaurant Krasnapolsky
Voorbereidingen voor een bijeenkomst Bond Nederlandsche Bouwondernemers met een toespraak van de voorzitter Heere van der Schaar;
Krasnapolsky te Amsterdam.

Openbare Vergadering o.a. Bestuur Amstels Bouwvereeniging & Het Eigendomsrecht

Krasnapolsky jaren twintig/dertig te Amsterdam

Oude Krasnapolsky te Amsterdam (twintiger jaren)Gebouw voor den Werkenden Stand, Amsterdam 1920

Heere van der Schaar deelnemer Woning-Congres te Amsterdam
o.a. met Wibaut:
Wat de Particuliere Bouwer kan doen voor de bouw van volks- en middenstandswoningen
(6000-woningenplan!)


Zaal Bellevue Marnixstraat 400 te Amsterdam - Groote Openbare Vergadering

Restaurant Bellevue tot 450 personen, Leidsekade 90 te Amsterdam

Restaurant 'De Prins' te Velsen/Beverwijk
Congres Nederlandse Bond huis- en grondeigenaren en bouw-ondernemers - de heer H. van der Schaar -voorzitter- zal spreken over: 'Eigendom en Volkshuisvesting'.
De afgevaardigden worden op het stadhuis te Beverwijk ontvangen. 

Restaurant Polman te Amsterdam

Restaurant Polman te Amsterdam

Restaurant Royal te Arnhem
Restaurant Royal te ArnhemAmstel-Hotel te Amsterdam
Centrale Hall Amstel-Hotel te Amsterdam 1925-1930Stadhouderskade Amsterdam - A.M.V.J. Gebouw ca. 1930

H. van der Schaar - Chr. Werkgeversclub - toespraak: "Hulp aan den particulieren huiseigendom eisch van sociale rechtvaardigheid".Oude R.A.I. gebouw ca. 1935 te Amsterdam

Bouwcongres - Voordracht Heere van der Schaar: Bouwondernemer en Architect.
Aan de orde komen o.a. Berlage en de ontwikkeling van het Mercatorplein.
Het Mercatorplein als middelpunt van het 6000-woningenplan van Van der Schaar.
 

Restaurant 'De Pool' te Groningen
Restaurant 'De Pool' te Groningen - jaar 1938 (Erstklassige Küche..)

Café Restaurant Parkzicht (tegenover het Vondelpark)
Locatie waar De Algemene Patroonsvereeniging Amsterdam bij elkaar kwam en vergaderde - Conflicten in het bouwvak - vergaderingen met H. van der Schaar

American Hotel te Amsterdam


Veel plaatsen in Nederland worden door Van der Schaar op uitnodiging aangedaan, waaronder: Amsterdam Beverwijk/IJmuiden, Groningen, Arnhem, Utrecht, Rotterdam, Baarn/Hilversum, Den Haag..
Later meer hierover.

Congresgebouw Tivoli te Utrecht
Tivoli Utrecht
Congres Nederlandse Bouwbedrijven - Voorzitter Heere van der Schaar - meer dan 1.000 aanwezigen vanuit de Bouwwereld.

Twee uitspraken:
1.
De overheidsinstanties hebben zich van de sociaalzwakkeren nooit iets aangetrokken.
2.
Nu de macht der overheid in het bouwbedrijf het grootst is, is ook de woningnood het grootst.
Hoofdgebouw dierentuin 's-Gravenhage - Benoordenhoutseweg


Vergadering van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw - Heere van der Schaar spreekt namens Amstels Bouwvereeniging en als particuliere bouwondernemer te Amsterdam.


Café Restaurant Parkzicht (tegenover het Vondelpark)
Amsterdam 1917


Nederland en Oranje - A.R.P. kiesdistrict V - houdt onder leiding van de latere burgemeester W. de Vlugt, haar jaarvergadering in 'Parkzicht' februari 1917.
Tevens wordt in het bestuur gekozen de heer Heere van der Schaar Lzn. 


Gebouw Excelsior Zeestraat Den Haag
Voordracht Rotterdamse Werkgeversclub
lunchroom Paul C. Kaiser, Coolsingel


Weer een mooi voorbeeld hoe Heere van der Schaar zijn tijd ver vooruit is
w.o. de aandacht voor publiek-private samenwerking.
Daarom wordt hier zijn voordracht deels afgedrukt.

Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam
Groot-Bedrijf
Heere van der SchaarStadhuis te Amsterdam 1922
In het hol van de Leeuw - In het heetst van de Strijd..
Talloze vergaderingen - procedures - toelichtingen en toespraken van Heere van der Schaar met name betreffende de uitbreiding van Amsterdam volgens Plan Zuid én Plan West of het Plan Van der Schaar danwel het 6.000-Woningenplan.


Heere van der Schaar - Penningmeester Christelijke Meisjesschool - 1930
Hondecoeterstraat 6 - Amsterdam-ZuidAmstel-Hotel te Amsterdam en Heere van der Schaar

Bijeenkomsten - vergaderingen - de voorzitter sprak en voerde het woord.