De Poort der Zuchten - Gijzelaarskamp Haaren

Zwarte tijden.

De arrestatie van Heere van der Schaar, op het adres J.W. Brouwersplein 15 te Amsterdam (Concertgebouwplein 15), kwam in zekere zin voor het gezin Van der Schaar met vijf kinderen totaal onverwacht. Heere was wel gewaarschuwd niet open te doen rond die dagen vanwege een aangekondigde razzia en zich schuil te zullen houden - dat het zo zou kunnen aflopen was voor hemzelf niet geloofwaardig (wel voor zijn vrouw, die hem nog zo zou hebben gezegd: vader niet opendoen..).

In het boek "Leven en Werken" van Heere van der Schaar -waaraan wordt gewerkt- zal ook over de periode van zijn gevangenschap veel aandacht worden besteed.

Politiegevangenis van de SicherheitsDienst (SD) en Gijzelaarskamp te Haaren


Heere van der Schaar even voor zijn gevangenschap als gijzelaar - juli 1942


Heere van der Schaar als gevangene in het gijzelaarskamp - getekend zoals een medegevangene hem zag.
Als een soort van protest liet Heere zijn baard staan gedurende zijn gevangenschap.


College in kamp Haaren door Prof. Dr. J.E. de Quay
o.a. de latere minister-president van 1959 tot 1963 kabinet De Quay

Getekend door ontwerper/architect Piet Zwart


Cel in gijzelaarskamp Haaren - Tekening door Ir. R.Ch.A. Franken, mede gijzelaar


Kamplied van Haaren - Componist Willem Andriessen, mede gijzelaar


Vijf Gijzelaars Geëxecuteerd; Spotprent Nazi-Pers

Herdenking executies gijzelaars kamp Haaren - Landgoed de Rovert te Goirle - 15.08.1942

" Opdat wij nooit zullen vergeten " herdenking 15.08.2016