De Miranda houdt een toespraak voor de gemeenteraadsverkiezingen -mei 1927- op het voormalige terrein van de IJsclub nabij de woning/kantoor van Heere van der Schaar (J.W. Brouwersplein 15).
Later meer over deze woelige jaren.

Nog een aardige opmerking uit de mond van wethouder De Miranda (notulen gemeenteraadsvergadering Amsterdam) die in een enkele zin aan duidelijkheid aangaande de relatie tussen Heere van der Schaar en De Miranda niets te wensen overlaat:

'.. gingen alle bouwondernemers eisen stellen als de heer Van der Schaar, dan zou er van de Bouwverordening niets overblijven .. '.