1922-1926
Groote Plan Van der Schaar
6.000-woningenplan
Plan West
Particulier Bouwplan
Uitbreiding Amsterdam
Wereldwijd bekend tot in de USA

Uit Het Bouwbedrijf, maandblad voor bouwkunde, techniek en handel,
door
ir. M.E.H Tjaden, Directeur Bouw- en Woningtoezicht,
jrg 6, 1929 no 25.

Opzet en uitwerking van het Plan Van der Schaar is door Van der Schaar tot stand gekomen en niet door de gemeente Amsterdam of zoals
ir. M.E.H. Tjaden, Directeur Bouw- en Woningtoezicht van Amsterdam,  schrijft:

"De geestelijke auteur van dit groote particuliere bouwplan (omvattende 6000 woningen), de heer Van der Schaar, voelde van begin af aan, dat voor het welslagen van een zoo grootsch-opgezet plan, aesthetische leiding voor de verschillende  architecten der onderdelen, noodzakelijk was. Hij stelde dus zelf een commissie van drie architecten in, welke met dit voogdijschap belast werd",

aldus ir. M.E.H. Tjaden, Directeur Bouw- en Woningtoezicht. Dat zijn J. Gratama, G. Versteeg en A.R. Hulshoff die Van der Schaar kende van eerdere projecten. 
Ere wie Ere toekomt!


Eerst in 1930 kwam er een echte verbinding naar Plan West tot stand middels een nieuwe brug over de Schinkel de verbinding vormend van de Overtoom naar het Surinameplein en vervolgens via de Hoofdweg naar het Mercatorplein.
Jan Evertsenstraat - 6000 woningenplan Van der Schaar