Om het door Van der Schaar ontwikkelde bouwsysteem voor zijn 6.000-Woningenplan toe te kunnen passen diende o.a. de heersende Bouwverordening te worden aangepast door de gemeenteraad Amsterdam.

Systeem Van der Schaar - Sintelbetonwoningbouw met een gewapende betonfundering - problemen met de heersende bouwverordening - procedures die door Van der Schaar op een enkele na in zijn voordeel werden beslecht.

Gerechtshof te Amsterdam - Prinsengracht te Amsterdam

Veel Procedures werden door Heere van der Schaar ter plaatse gevoerd (Gerechtshof Amsterdam) w.o. die van de bouwverordening