De (on)bereikbaarheid van een geheel nieuw stadsdeel van 6.000 woningen. Isolement van Plan-West.

Van der Schaar heeft zijn organisatie goed voor elkaar. Een stelsel van spoorlijnen speciaal aangelegd voor de bouw van zijn 6.000 Woningenplan zorgt ervoor dat er in een razendsnel tempo wordt gebouwd - er zijn zelfs afdelingen met 24-uurs diensten daarnaast speelt o.a. het Bouw-Systeem Van der Schaar en de Van der Schaar Fundering daarin een grote rol. Het is de taak van de gemeente om zorg te dragen dat al het leidingenwerk, nutsvoorzieningen, straatverlichting, bestrating én bereikbaarheid (!) van het nieuwe Stadsdeel tijdig op orde wordt gebracht. Daarin heeft de gemeente Amsterdam ondanks waarschuwingen van Van der Schaar zich vertild met grote (financiële) gevolgen.

De financiële gevolgen zijn als volgt kort samen te vatten.
Veel Amsterdammers verhuizen naar het nieuwe stadsdeel waarna snel duidelijk wordt dat ze geen kant op kunnen. Geen openbaar vervoer, slechte bestrating (moeilijk fietsen voor diegene die over een fiets beschikt), slechts weinigen beschikken over een auto. De afbeeldingen uit die tijd laten dat alles genoegzaam zien. 
Gevolg: veel Amsterdammers verlaten de gehuurde woningen weer even zo snel als zij waren gekomen. Woningen worden in enkele maanden tijd uitgewoond achtergelaten en er komt leegstand.
Van der Schaar krijgt zodoende financieel grote problemen vanwege ca. 50% leegstand op ca. 1.000 woningen in Plan-West, die hij aldaar in exploitatie heeft, vanwege het isolement t.o.v. overige delen van de stad Amsterdam.
De stad Amsterdam is ondanks de waarschuwingen van Van der Schaar onvoldoende voorbereid om dit nieuwe probleem tijdig op te lossen. Er moeten bruggen worden verbreed - bruggen worden versterkt (trambelasting) - bestrating worden verbeterd.. én er moest gebouwd worden vanwege de destijds grote woningnood. Het duurt Van der Schaar allemaal te lang.

OKTOBER 1926 - Heere van der Schaar wil eigen buslijn exploiteren

Heere van der Schaar voert de druk op bij de gemeente Amsterdam om er voor zorg te dragen dat er op korte termijn tramverbindingen moeten komen tussen het Mercatorplein als middelpunt van Plan-West. en de rest van Amsterdam w.o. het Centraal Station.
Als de gemeente Amsterdam daarin onmachtig is verzoekt Van der Schaar dat de gemeente hem toestaat -hem vergunning verleent- een particuliere autobuslijn te laten exploiteren van de Dam naar het Mercatorplein al dan niet voor langere tijd. Volgens Van der Schaar zal dat binnen enkele weken gerealiseerd kunnen worden.

Na eerst de onmogelijke opgave te hebben volbracht om 6.000 woningen binnen vier jaar te bouwen, lijkt het erop dat de gemeente Amsterdam er nu ook op uit is Van der Schaar het isolementprobleem van Plan West op te laten lossen.
Zover zal het niet komen.

DECEMBER 1926

B. en W. geven voorrang tot een betere verbinding met Plan West door goed te keuren een voorstel tot nieuwe tramsporen en bovenleidingen op een zo kort mogelijke termijn.
Het isolement van de wijk zal worden opgeheven - bestrating worden verbeterd - beplanting worden aangepakt.

APRIL 1927

In een speciale zitting gemeenteraad Amsterdam deelt wethouder Wibaut mee: geplande nieuwe tramlijn verbindingen om het isolement van Plan West op te heffen gaan zullen ongewijzigd doorgang vinden.

NOVEMBER 1927

De nieuwe tramverbindingen met Plan West zijn een feit; een jaar na het verzoek van Van der Schaar om een eigen buslijn te mogen exploiteren.Tramlijn van Plan-West (Mercatorplein) naar Plan-Zuid (Amstellaan)


Heere van der Schaar heeft zijn tramlijn van het Mercatorplein naar Amsterdam-Centrum en verder naar Plan-Zuid (Amstellaan) - lijn 12 - 1927:
Mercatorplein-Postjesweg-Kinkerstraat-Leidschebosje-P.C. Hooftstraat-Roelof Hartplein-Centuurbaan-
-Van Woustraat-Amstellaan bij Amsteldijk.

Tramverbinding Centrum Amsterdam - Mercatorplein
hier de tram in de Jan EvertsenstraatHoek Hoofdweg-Jan Evertsenstraat-Mercatorplein


De afbeelding boven en onder genomen vanuit hetzelfde standpunt: hoek Hoofdweg-Jan Evertsenstraat-Mercatorplein.

Boven de situatie na de aanpak van de gemeente Amsterdam: tramverbinding, verbetering bestrating, aandacht voor de geveltuinen en aanplant groenvoorziening/bomen.

Onder: het isolement van Plan-West.. een totale woestenij zo werd de situatie beschreven met op z'n tijd zandstormen.

Hoek Hoofdweg - Jan Evertsenstraat - Mercatorplein - aanleg tramlijn naar Centrum Amsterdam