In volgorde van de tijd.

I.
Blokken 33 en 34 van het 6.000 Woningenplan van Van der Schaar (Plan West) gelegen aan het latere Erasmuspark - wel gepland doch niet uitgevoerd (medio jaren twintig).

II.
Hoofddorpplein - Heere Van der Schaar - Plan West.
Hoofddorpplein - via de Hoofddorpweg en de Zeilbrug verbonden met de omgeving van de Amstelveenseweg waar Heere van der Schaar veel heeft gebouwd (o.a. Vaartstraat, Veerstraat, Zeilstraat).

Het Hoofddorpplein maakte oorspronkelijk deel uit van het Plan Van Der Schaar - Plan West. Evenals het Mercatorplein is het een zogenaamd turbineplein met een hoge slanke toren en klok (inmiddels gesloopt). Van der Schaar heeft wel met de planning te maken gehad, maar heeft aan de feitelijke uitvoering van het plein, voor zover thans bekend, geen deel gehad.


III-A.
Voorgenomen bouwproject van honderden woningen (eind jaren twintig) als vervolg op Plan-Zuid en Plan-West in de buurt van het Olympiaplein. Alles tot in detail uitgewerkt, alleen de handtekening ontbreekt dan nog onder het 'finale-contract'. Een miraculeuze ontsnapping (!) volgt uit een naar later blijkt 'verliesproject' voor derden. Daarover meer in het standaardwerk 'Leven en Werken' van Heere van der Schaar (eind jaren twintig).Heere van der Schaar - Projectie Woningbouw Stadionweg - Olympiaplein e.o.

III-B.
Project Parnassusweg e.o. (begin jaren dertig)
Architect: J.A. Roodenburgh (zie ook Plan-West)
Aangetrokken bouwondernemers:
- H. van der Schaar,
  vanwege grote problemen in de voorbereiding van dit
  plan stapt Van der Schaar uit de combinatie;
  Van der Schaar had de concessie Olympiaweg met
  winkelgalerijen en woningen afgebakend door
  hoektorens vanaf de Patroclosstraat (hoektoren) over
  de Parnassusweg verder naar de Watteaustraat
  (hoektoren).
- Hendrix & Springer
- J. Roos
- J. Roozestraaten
- Joh. Schornagel

Voorbestemde terreinen van Van der Schaar:
winkelgalerijen met woningen aan het Olympiaplein,
met hoektorens t.p.v. Patroclosstraat en Watteaustraat.Olympiaplein: winkels-luifels-woningen
waar hebben wij dat eerder gezien..


IV.
Project Keizer Karelweg e.o. te Amstelveen (jaren dertig)


V.
Raadhuis te Amsterdam (begin jaren veertig) - Ligging van het Raadhuis volgens Plan Van Der Schaar

PLAN-VAN DER SCHAAR
voor de locatie van een nieuw Stadhuis

Ontwerp -locatie- van een nieuw Raadhuis te Amsterdam - Plan Van der Schaar.

Uit de krant:
'... Tot zover de heer Van der Schaar. 
Als ge dit alles leest, staat ge toch wel even beduusd.
Dat is nog eens pleinmakerij.
Wie doet dit een Van der Schaar na?
Met zulk een idee moet je geboren worden of je krijgt het nooit...'

VI.
Voorbeeld van een geweigerde bouwvergunning aan N.V. Nationale Bouwmaatschappij - Heere van der Schaar - december 1934.


VII.
Ontwerp voor een nieuw Havengebied voor de uitbreiding van de Amsterdamse Haven i.v.m. toekomstig goederen vervoer.
(Under Construction)


VIII
Niet uitgevoerd bouw ten behoeve van woningen, op percelen grond Keizer Karelweg 1937-1951. 


IX.
Een paar honderd woningen in een project te Heerlen Fase-II vanwege mijnschade (eind jaren vijftig)


X.
Project van 370 woningen met winkels in Osdorp op aangekochte eigen grond (eind jaren vijftig).


XI.

VISIEHet Plan Van der Schaar: Projectie nieuw Raadhuis te Amsterdam