RESEARCH en ARCHIEF(VORMING) HEERE VAN DER SCHAAR

https://www.heerevanderschaar.amsterdam
info@heerevanderschaar.amsterdam

Onze geschiedenis
Van der Schaar Investments B.V.
Ir. K.H. van der Schaar
(https://www.vanderschaar-investments.com/)


Research en Archief(vorming) Heere van der Schaar
Marleen Theunissen
Vaandelstraat 42, 2611 DB Delft
Postbus  3262, 2601 DG Delft
The Netherlands
(https://www.vanderschaar-investments.com/)

Meer dan 25 meter privé archief Heere van der Schaar (1882 - 1970)


'LEVEN en WERKEN' van HEERE VAN DER SCHAAR

Copyright © Van der Schaar Investments B.V. Delft,
The Netherlands-All Rights Reserved.
Door de eigenaar van betreffende website(s) wordt geen toestemming gegeven afbeeldingen en/of teksten van de website(s) ter beschikking te stellen voor publicaties in welke zin dan ook. De content op de website(s) van de eigenaar over Heere van de Schaar is het resultaat van jarenlange inspanningen op zowel scheppend, (cultuur-)historische en wetenschappelijk gebied.  Daar komt bij dat de eigenaar van de website(s) Heere van der Schaar goed heeft gekend (kleinzoon) en dat schept voor de eigenaar verplichtingen tegenover Heere van der Schaar. Eigenaar onthoudt dan ook uitdrukkelijk zijn toestemming om tot enige verveelvoudiging, opslag, reproductie en/of openbaarmaking van de content op de website(s) over te gaan. Eigenaar behoudt alle rechten ten aanzien van (de inhoud van) haar website(s) uitdrukkelijk voor en zij zal haar rechten indien nodig effectueren.
Ir. K.H. van der Schaar
Van der Schaar Investments B.V.

Research en Archiefvorming Heere van der Schaar
Marleen Theunissen & ir. K.H. van der Schaar

Marleen Theunissen - Research en Archief(vorming) Heere van der Schaar -  kantoor Vaandelstraat 42 te Delft
Heere van der Schaar ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardagHeere van der Schaar samen met zijn vrouw Johanna Odé  -  Jaar 1962

VADER HET IS GOED ZO..  'FEEDBACK & COMMUNICATION 

Projectontwikkelaar / Bouwer: Heere van der Schaar - 6.000 Woningenplan - Plan Van der Schaar - Plan West

Hoofdweg met het Mercatorplein rond 1930 - Plan Van der Schaar.