RESEARCH en ARCHIEF(VORMING) HEERE VAN DER SCHAAR

https://www.heerevanderschaar.amsterdam
info@heerevanderschaar.amsterdam

Onze geschiedenis
Van der Schaar Investments B.V.
Ir. K.H. van der Schaar
(https://www.vanderschaar-investments.com/)


Research en Archief(vorming) Heere van der Schaar
Marleen Theunissen
Vaandelstraat 42, 2611 DB Delft
Postbus  3262, 2601 DG Delft
The Netherlands
(https://www.vanderschaar-investments.com/)

Meer dan 25 meter privé archief Heere van der Schaar (1882 - 1970)Marleen Theunissen - Research en Archief(vorming) Heere van der Schaar -  kantoor Vaandelstraat 42 te Delft
Heere van der Schaar ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardagHeere van der Schaar samen met zijn vrouw Johanna Odé  -  Jaar 1962

'  VADER HET IS GOED ZO..  'FEEDBACK & COMMUNICATION 

Projectontwikkelaar / Bouwer: Heere van der Schaar - 6.000 Woningenplan - Plan Van der Schaar - Plan West

Hoofdweg met het Mercatorplein rond 1930 - Plan Van der Schaar.