Hier noemen wij vooralsnog:

  • Amstelveen
  • Baarn
  • Doorn
  • Heerlen
  • Palmstad
  • Hilversum
  • Grondposities
  • ...

Het waren - uitgezonderd Palmstad, Baarn, Hilversum en Doorn - projecten van 100 tot 450 woningen.

Grondposities destijds vallend buiten Amsterdam hebben Van der Schaar uiteindelijk een fortuin opgeleverd, nadat de gronden binnen de grenzen van Amsterdam kwamen te liggen (uitbreiding Amsterdam).

Over elk van de hierboven genoemde onderwerpen valt veel te vertellen - daarvoor wordt verwezen naar het standaardwerk 'Leven en Werk' van Heere van der Schaar waaraan wordt gewerkt.

PROJECTONTWIKKELING AMSTELVEEN


Heere van der Schaar - Projectontwikkeling/Bouw te Amstelveen jaren dertig vorige eeuw.Projectontwikkeling: Van der Veerelaan - Amstelveen - dertiger jaren - oorspronkelijk huurwoningen in de exploitatie - worden tegenwoordig verkocht voor ruim € 1.000.000,= per woning.
Aan die Van der Veerelaan zat weer een bijzonder aspect - er was feitelijk geen plaats voor garages achter de woningen maar ze zijn er toch gekomen door een uiterst elegante oplossing - daarover later meer.
Projectontwikkeling: Charlotte van Montpensierlaan - Amstelveen - Dertiger Jaren

Projectontwikkeling Charlotte van Montpensierlaan e.o. (vervolg) - Amstelveen - Dertiger Jaren

Charlotte van Montpensierlaan: oorlogsschade door luchtbombardement Duitsers

Projectontwikkeling Charlotte van Montpensierlaan e.o. (vervolg) - Amstelveen - Dertiger Jaren

Heere van der Schaar - Waterpartijen projectontwikkeling Elsrijk Amstelveen
Projectontwikkeling: Keizer Karelweg - Amstelveen - Dertiger Jaren


Advertentie verhuur woningen Amstelveen (o.a. Van der Veerelaan) - 1940
Eén der woningen in de Van der Veerenlaan is destijds door de Duitsers geannexeerd.


PROJECTONTWIKKELING BAARNHeere van der Schaar - Projectontwikkeling/Bouw: Woonresort te Baarn - begin vorige eeuwVilla Baarnsteijn


PROJECTONTWIKKELING HEERLEN

Heere van der Schaar - Projectontwikkeling/Bouw Heerlen eind jaren vijftig vorige eeuwOorspronkelijk gepland: 450 appartementen op eigen grond (Heerlerbaan, Caumerveld, terreinen Nieuwhuis (Heesberg)) - ontwikkeling/opzet: als een woonresort met parklandschap waaronder plantsoenen, vijvers en fontijnen. De straten in het resort behoorden eveneens tot het complex. Een van de eerste woningresorts in Nederland op deze schaal uitgevoerd. Voor de huidige situatie zie Van der Schaar Heerlen.

In de jaren twintig vorige eeuw heeft Heere van der Schaar gronden aangekocht in Heerlen voor woningbouw. Gepland waren ca. 450 woningen die deels tot stand zijn gekomen. Weinigen zullen weten dat Van der Schaar in de jaren twintig ook een kantoor had in Heerlen: Akerstraat 20, zoals navolgende mededeling uit het jaar 1928 leert. Meer hierover in het uit te geven standaardwerk 'Leven en Werken' van Van der Schaar. 


  Verkoop in het jaar 1920 van de vruchten afkomstig van de aangekochte terreinen in het toenmalige gehucht Nieuwhuis door Van der Schaar uit Amsterdam.. (Nieuwhuisstraat!).

Hoofdkantoor J.W. Brouwersplein 15 Amsterdam - bijkantoor voor Limburg Akerstraat 20 HeerlenNationale Bouwmaatschappij Van der Schaar - Jaren twintig vorige eeuw
Hoofdkantoor J.W. Brouwersplein 15 te Amsterdam
Bijkantoor voor Limburg: Caumerdalschestraat 47 te Heerlen
Akerstraat 20 te Heerlen


jaar 1927Tijdens de bouw en oplevering van het project van 132 woningen aan de Heesbergstraat / Nieuwhuisstraat / Zandweg / Esdoornstraat / Meidoornstraat Hagedoornstraat, alsmede bij de de verhuur werd wanneer nodig overnacht in het Grand Hotel van de familie Pot/Posman. 

Projectontwikkeling Palmstad (Doorn)


Heere van der Schaar: Palmstad ca. 1919
Projectontwikkeling-architect: Heere van der Schaar


Projectontwikkeling Hilversum


Projectontwikkeling Heere van der Schaar ca. 1915 te Hilversum
Vaartweg nrs. 65, 67, 69, 71 te Hilversum geveild 1917