Installatievergadering van de Staatscommissie ter voorbereiding van een wijziging in de Woningwet

Hier zijn o.a. te zien:
Heere van der Schaar - Ir. H. van der Kaa (daar zijn ze weer) en Willem Drees.

Bovenstaande Staatscommissie is ingesteld ter voorbereiding van een wijziging van de Woningwet, met de opdracht:
Beantwoording van de vraag, of, en, zoo ja, in welke mate de Woningwet op het stuk van haar hoofdbeginselen wijziging, c.q. aanvulling behoeft.

Heere van der Schaar aanwezig als lid van de Gezondheidsraad,
Ir. H. van der Kaa aanwezig als hoofdinspecteur van de Volksgezondheid en
Willem Drees aanwezig als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Binnenlandse zaken heeft de Commissie geïnstalleerd met het uitspreken van een bijzondere rede (daarover later meer).


1920


1920


1920


1921


192919321940ETC. ETC. ETC.